Fysioterapeut Kolbotn logo

Kolbotn Fysikalske Institutt

Fysioterapi - Manuellterapi - Psykomotorisk fysioterapi

Ny pasient og ønsker time?

På Kolbotn Fysikalske Institutt (KFI) har du 3 muligheter            

 

  1. Uten avtale: Ingen ventetid for fysikalsk behandling hos Sverre Kristiansen. Han jobber mandager. Vi anbefaler alle med helseforsikring å bestille time hos han. Han har ikke driftavtale med kommunen og får derfor ikke refusjon fra HELFO. Timene er allikevel ikke mer enn ca 70 kr dyrere enn hos avtalefysioterapeutene (Undersøkelse: 400,- Behandling: 300,-).  Timebestilling på knapp til høyre. Hvis du ikke får til dette kan du sende han en sms på 47015501


  2.  Kartlegging: Vurdering av manuellterapeut Ingeborg H Brækken. Vi anbefaler alle nye pasienter å benytte seg av dette tilbudet, med unntak av de som har helseforsikring, ønsker fysioterapi uten avtale eller undersøkelse av bekkenbunnen. Etter en kartlegging vil du få tilbud om trening hvis det vurderes som et godt tilbud til deg i tillegg settes du opp på ordinær venteliste om ønskelig. Timebestilling kun mulig online på knapp til høyre. Les mer nedenfor.

  1. Ordinær venteliste. Ventetid ca 2-6 mnd for fysioterapi/ manuellterapi. Psykomotorisk fysioterapi 6-12 mnd. Ring instituttet og legg igjen beskjed på svareren. Tlf 66801543

 

Hva innebærer kartlegging:

I samarbeid med Oppegård kommune vil alle som ønsker å sette seg på venteliste få et tilbud om en vurdering av manuellterapeut. Når du kommer blir du bedt om å fylle ut et spørreskjema (30 min) før du får en rask undersøkelse av manuellterapeut (ca 15-20 min). Sett av totalt 60 min.  Ta med et stort håndkle. Etter kartleggingen vil du bli tilbudt ett av disse fire tilbudene:

 

  1. Tilbud om plass på en treningsgruppe.
  2. Hjemmetreningsprogram som lages individuelt til deg.
  3. Stå på ordinær venteliste.
  4. Annet. Manuellterapeuter har henvisningsrett til spesialist, MR, Rtg og kan sykmelde.


Vi tror og håper at mange på denne måten kommer raskere i gang og behovet for fysioterapi kan avta noe, og de som virkelig trenger det får et raskere og bedre tilbud. Det vil ikke medføre noen ulempe for deg å takke ja eller nei til tilbudet du vil få. Du mister ikke din plass på den ordinære ventelisten. Kartleggingen anbefales ikke for kvinner med plager fra bekkenbunnen (inkontinens, prolaps (nedfall) og smerter). Kartleggingen finner sted på KFI på fredag formiddag, og timen legges ut 14 dager i forveien. Hvis timen avbestilles senere enn 24 timer før har HELFO vedtatt at både egenandel og trygderefusjon må betales (totalt kr 642,-). Trenger du hjelp til online timebestilling så kontakt Ingeborg på tlf 66801543 (ikke mandager).