Kolbotn Fysikalske Institutt

Fysioterapi - Manuellterapi - Psykomotorisk fysioterapi

Sverre Kristiansen

Fysioterapeut 


Utdannet ved Høgskolen i Sør- Trøndelag 2012. Master i fysioterapi ved OsloMet 2018, med fordypning i kneartrose. Jobber med en aktiv tilnærming, vev som har en skade må nesten alltid belastes for å bli sterkere.  Denne belastningen må være riktig og gradvis, det er dette Sverre hjelper deg med. Mange vil også trenge benkebehandling i starten eller i tillegg til aktiv behandling. Sverre jobber helprivat onsdager og har korte ventelister.Ingeborg Hoff Brækken

Manuellterapeut


Ingeborg H. Brækken er spesialist i manuellterapi og kvinnehelse. Hun jobber klinisk 3 dager i uka ved Kolbotn Fysikalske Institutt og har en 20 % stilling som førsteamanuensis ved universitetet i Bergen, hvor hun underviser studenter i master i manuellterapi. I 2010 avsluttet hun sin doktorgrad ved Norges idrettshøgskole. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler innen spesielt kvinnehelse og ultralyd og er fremdeles aktiv med forskning.

Fysioterapeut Kolbotn

Anne Julie Hagfors

Psykomotorisk fysioterapeut


Bachelor i fysioterapi ved Høgskolen i Oslo 1996. Videreutdannet til psykomotorisk fysioterapeut i 2008, og fullførte i 2017 sin mastergrad i psykisk helsearbeid ved HiOA. Har tilleggsutdanning innen traumeterapi fra KaMa-klinikken og er instruktør i FysioPilates. Har jobbet på Kolbotn Fysikalske Institutt siden år 2000.

Fysioterapeut, manuellterapeut Kolbotn

Nemat

Manuellterapeut


Heter egentlig Ezzatollah Arabaibaf men blir kalt for Nemat. Har tatt fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo i 2000 og har mastergrad i manuellterapi ved universitetet i Bergen i 2006. Fra 2011 til 2013 studerte han til Doctor of Physical Therapy ved University of Uttica, New York. Dette innebærer at han har økt kompetanse blant annet innen farmakologi.
Mariann E Nunez

Fysioterapeut


Utdannet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1997.

Arbeidet i privat praksis siden 2002. Jobber med

fysioterapi for alle typer muskel- og skjelettplager.

Interesseområde er bekkenrelatertesmerter og

kinesiotaping. Har siden 2003 hatt vanntreningsgrupper på Høyås Bo- og rehabiliteringssenter på tirsdager og fredager.

Kenneth Abrahamsen 

Psykomotorisk fysioterapeut under utdanning


Bachelor i fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2013. Er under videreutdanning til Master i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi ved UiT. Har ca. 3 års klinisk erfaring fra rehabilitering av ulike lidelser. Jobber nå en dag i uken ved Kolbotn Fysikalske Institutt som psykomotorisk fysioterapeut under utdanning. Jeg jobber etter metoden Norsk Psykomotorisk fysioterapi, utviklet av fysioterapeut Aadel Bulow Hansen og psykiater Trygve Braatøy, som tar utgangspunkt i at en omstilling/forandring er mulig. Metoden er en "hjelp til selvhjelp" som bl. a. innebærer å arbeide med seg selv for å oppnå en varig endring.